Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

laadittu 31.8.2017

REKISTERINPITÄJÄ

Elmerelli (Y-tunnus: 2730434-6 )
Kanervatie 4
07910 Valko

REKISTERI ASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Suvi Pelkonen
Puhelin 0407370177
Sähköposti elmerelli@sulo.fi

REKISTERIN NIMI

Elmerellin asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Elmerellin asiakkaaksi ja/tai on ostanut Elmerellin puodista tavaraa.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Elmerellin asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  1. Henkilön etu- ja sukunimi
  2. Sähköpostiosoite
  3. Postiosoite
  4. Puhelinnumero
  5. Tiedot tilauksista

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Elmerellin käytössä, paitsi Elmerellin käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Elmerellin ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Elmerellin sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Elmerellin salasanasuojatulla palvelimella.